Chính sách quyền riêng tư

1. Giới thiệu:

Chào mừng bạn tới ONNET., JSC.
ONNET., JSC (“Chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) vận hành kickschool.vn (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”).
Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi quản lý việc truy cập của bạn vào trang web kickkids.com.vn, đồng thời giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo mật và tiết lộ thông tin từ việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu người dùng để cung cấp cho hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn và về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng dịch vụ trên, bạn chấp thuận cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin trong mọi phạm vi được đề cập trong chính sách này. Trừ khi có bất kỳ quy định nào khác được định nghĩa trong Chính sách về Quyền riêng tư này, các điều khoản được sử dụng trong đây có ý nghĩa tương tư như trong phần Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi (“Điều khoản”) chi phối tất cả việc sử dụng Dịch vụ cùng với Chính sách về Quyền riêng tư hợp thành sự thoả thuận giữa bạn và chúng tôi (“Thoả thuận”)

2. Các định nghĩa:

DỊCH VỤ được cung cấp tại trang web kickkids.com.vn bởi công ty Cổ phần ONNET.
DỮ LIỆU CÁ NHÂN là loại dữ liệu của cá thể sống được nhận dạng từ những dữ liệu này ( hoặc từ những dữ liệu hoặc thông tin khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi).

DỮ LIỆU SỬ DỤNG là dữ liệu được thu thập tự động được tạo ra bởi việc sử dụng dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập vào trang web).

COOKIES là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).
NGƯỜI KIỂM SOÁT DỮ LIỆU (người hoặc một nhóm người) có đủ năng lực hành vi dân sự hợp pháp về mặt pháp lý, được chỉ định mục đích và cách thức sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để thực hiện chính sách này, chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát tất cả các dữ liệu của bạn.

BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU (HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ) là người thay mặt cho Bộ kiểm soát dữ liệu, người có đủ trách nhiệm pháp lý để xử lý dữ liệu. chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ từ những nhà phân phối khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn một cách hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU là bất kỳ cá thể sống nào sở hữu Dữ liệu Cá nhân.
NGƯỜI DÙNG là cá nhân sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Người dùng, tương tự như Đối tượng Dữ Liệu – là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.

3. Thu thập Thông tin và Sử dụng:

Chúng tôi thu thập nhiều luồng thông tin với đa dạng mục đích nhằm cung cấp và cải thiện sản phẩm nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.

4. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập:

Dữ liệu cá nhân:
Trong thời gian sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc và nhận dạng người dùng (Dữ liệu Cá nhân). Thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

0.1. Địa chỉ email
0.2. Họ và tên
0.3. Số điện thoại
0.4. Địa chỉ, Quốc tịch, Vùng, Tỉnh, Mã Zip/ Mã bưu điện, Thành phố.
0.5. Cookies và Dữ liệu sử dụng.

Chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu này để thông báo cho bạn về những cập nhật, chương trình khuyến mãi, hoặc một số các quảng cáo hay những thông tin hấp dẫn liên quan đến sản phẩm. Nếu bạn không muốn nhận các loại hình quảng cáo này từ chúng tôi trong tương lai bạn có thể lựa chọn thông qua đường link huỷ theo dõi.

Dữ liệu sử dụng:
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin được gửi từ trình duyệt web của bạn mỗi khi bạn tiếp cận dịch vụ của chúng tôi trên mọi thiết bị. (“Dữ liệu sử dụng” )
Dữ liệu này có thể bao gồm các thông tin như Giao thức Internet trên máy tính của bạn (địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời lượng truy cập, thiết bị nhận dạng đặc biệt và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng một thiết bị, Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như loại thiết bị bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị, địa chỉ IP của thiết bị, hệ điều hành thiết bị của bạn, loại trình duyệt Internet bạn sử dụng, thiết bị định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.

Tra cứu dữ liệu Cookie:
Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ tra cứu tương tự để theo dõi hoạt động của bạn khi sử dụng dịch vụ và đồng thời nắm giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp dung lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số hình thức định dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như báo hiệu, gắn thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn nắm quyền kiểm soát việc từ chối hoặc chấp nhận cookie, bạn có thể biết khi nào có một cookie được gửi đi. Tuy nhiên nếu không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của dịch vụ của chúng tôi.

Một vài Cookie mà chúng tôi sử dụng:
0.1. Các phiên Cookies: Chúng tôi sử dụng phiên Cookie để vận hành Dịch vụ của chúng tôi.
0.2. Cookies ưu tiên: Chúng tôi ghi nhớ các tuỳ chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
0.3. Cookies Bảo mật: Chúng tôi sử dụng bảo mật Cookie vì các lý do bảo mật khác nhau.
0.4. Cookies Quảng cáo: Cookie quảng cáo được sử dụng để cung cấp cho bạn những quảng cáo có thể liên quan đến bạn và sở thích của bạn.

Các dữ liệu khác:
Trong thời gian sử dụng Dịch vụ, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin sau: giới tính, độ tuổi, ngày sinh, nơi sinh, chi tiết hộ chiếu, quốc tịch, đăng ký tại nơi ở và địa chỉ thực, số điện thoại (cơ quan, di động), chi tiết tài liệu về giáo dục, trình độ chuyên môn, đào tạo chuyên môn, thỏa thuận việc làm, thỏa thuận NDA, thông tin về tiền thưởng và bồi thường, thông tin về tình trạng hôn nhân, các thành viên gia đình, số an sinh xã hội (hoặc số nhận dạng người nộp thuế khác), vị trí văn phòng và các dữ liệu khác.

5. Dữ liệu sử dụng:

Công ty cổ phần ONNET sử dụng những thông tin thu thập được cho một số mục đích sau đây:
0.1. để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi;
0.2. để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi;
0.3. cho phép bạn tham gia hoặc tương tác với các tính năng có trong dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy;
0.4. cung cấp và hỗ trợ khách hàng;
0.5. thu thập và phân tích những thông tin có giá trị chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình;
0.6. để giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
0.7. để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật;
0.8. để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp;
0.9. để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả thanh toán và thu tiền;
0.10. để cung cấp cho bạn các thông báo về tài khoản / hoặc các cài đặt đăng ký, bao gồm thông báo hết hạn và gia hạn, hướng dẫn qua email, v.v..;
0.11. để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm mà bạn đã mua hoặc yêu cầu trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó;
0.12. theo bất kỳ cách nào khác mà chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin;
0.13. cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

6. Lưu trữ dữ liệu:

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.
Chúng tôi cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

7. Truyền Dữ liệu:

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và duy trì trên - các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.
Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, đến Việt Nam và xử lý tại đó.
Hành động cung cấp thông tin để chuyển giao của bạn thể hiện việc bạn bằng lòng chấp thuận với Chính sách bảo mật này.
Công ty cổ phần ONNET sẽ chỉ thực hiện những bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

8. Xuất dữ liệu:

Chúng tôi có thể xuất dữ liệu mà bạn cung cấp trong những trường hợp sau:
0.1. Giao dịch kinh doanh.
Nếu chúng tôi hoặc các công ty con của chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao.
0.2. Các trường hợp khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn trong những trường hợp sau đây:
0.2.1. cho các công ty con hoặc chi nhánh của chúng tôi;
0.2.2. cho các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác đáng tin cậy để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi để hỗ trợ doanh nghiệp của mình;
0.2.3. những thông tin bạn cung cấp được dùng để thoả mãn một số mục đích nhất định;
0.2.4. nếu bạn là đối tác của chúng tôi, logo của công ty bạn cũng sẽ được chia sẻ trên trang web của chúng tôi;
0.2.5. cho bất kỳ mục đích nào khác do chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin;
0.2.6. có sự đồng thuận của bạn trong mọi trường hợp khác;
0.2.7. nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Công ty, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

9. Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu và thông tin của bạn là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi và đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn cố gắng thực hiện những biện pháp bảo mật tân tiến nhất. Tuy nhiên nếu phát hiện ra bất cứ rủi ro nào có thể làm ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn ngay lập tức. Xin nhớ không có bất kỳ đường truyền nào trên Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% nên chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của nó, tuy vậy chúng tôi vẫn nỗ lực hết mình để bảo vệ bạn khỏi những hành vi trái phép qua việc sử dụng các phương thức được chấp nhận về mặt thương mại nhằm bảo mật thông tin của bạn.

10. Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Chúng tôi mong muốn thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn chỉnh sửa, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Chúng tôi sẵn lòng cung cấp những thông tin đang lưu trữ hoặc có thể gỡ bỏ nó theo như mong muốn của bạn, mọi sự trợ giúp xin liên hệ qua email contact@onnet.com.vn.
Quyền được bảo vệ thông tin của bạn được thể hiện qua các điều sau:
0.1. quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn;
0.2. quyền cải chính. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
0.3. quyền sở hữu. Bạn có quyền sở hữu và giám sát việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
0.4. quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn;
0.5. quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp bản sao Dữ liệu Cá nhân của mình ở định dạng có cấu trúc, máy đọc được và được sử dụng phổ biến;
0.6. quyền được rút lại sự đồng thuận. Bạn có quyền rút lại bất kỳ sự đồng thuận nào với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn;
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó. Xin lưu ý, chúng tôi có thể không cung cấp Dịch vụ nếu không có một số dữ liệu cần thiết.

11. Các nhà cung ứng dịch vụ:

Chúng tôi có thể hợp tác cùng một số công ty hoặc cá nhân đóng vai trò là bên thứ ba để phục vụ cho việc phát triển dịch vụ (gọi tắt là “Nhà cung ứng dịch vụ”), họ thay mặt chúng tôi xử lý thông tin để hỗ trợ các dịch vụ của chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như các biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác.
Những bên thứ 3 này chỉ có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn dưới sự giám sát của chúng tôi và không được phép tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin đó dưới mọi mục đích khác.

14. Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

15. Công cụ CI/CD

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để tự động hóa quá trình phát triển Dịch vụ của mình.

16. Quảng cáo bám đuổi

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

17. Thanh toán

Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ trả phí trong Dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để xử lý thanh toán (ví dụ: bộ xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho các nhà xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi mà việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra dưới sự quản lý của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover. Các yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thanh toán. .

18. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.
Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

19. Quyền riêng tư cho Trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi (“Trẻ em” )
Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Trẻ em dưới 18. Nếu bạn biết Trẻ em đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của Trẻ em mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

20. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.
Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách Bảo mật này.
Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

21. Liên hệ với chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@onnet.com.vn.

©2021 KickSchool. Allrights reserved. Powered by ONNET GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET

Website: http://kickschool.com

Hotline: 0933 585 454 - 0988 33 0988

Email: info@onnet.com.vn

Tầng 19, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội